Juridisk arbejde:
Vi yder service og rådgivning ved ejendomshandel, forældrekøb, testamenter, skifteret, bodeling, boopgørelser, samejeoverenskomster, lejekontrakter, personskat, selskabsskat mv. Desuden kan vi hjælpe med etablering af virksomheder (fx ApS, A/S, I/S og personligt ejet), ejerforeninger og andelsforeninger.

Skal du købe bolig?
Vi hjælper med at gennemgå tilstandsrapport og energimærke, gennemgå andels-/ejerforeningens regnskaber og budgetter samt alle relevante dokumenter. Vi besigtiger ejendommen sammen med dig og laver en vurdering af renoveringsbehov og et overslag, så du er helt sikker på, hvad du køber, og hvad du med rimelighed kan forvente af overraskelser. Hvis du overvejer at købe ejendom på tvangsauktion, er vi også gerne behjælpelige med det.

Skal du leje din ejendom ud?
Vi laver lejekontrakten, fremviser ejendommen, laver flytterapporter, nøgleoverdragelse. Vi laver også skatteregnskab både i virksomhedsordningen og som privat udlejning og et egentligt regnskab for udlejningen, hvis der er behov for det.